Αναλυτικά στο συνημμένο.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 170ΗΣ_25.06.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΑΝ

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris