16 Ιουλίου, 2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ

Αναλυτικά στο συνημμένο.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 171ΗΣ_16.07.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΑΝ

Κοινοποίηση
Written by eoan