Αναλυτικά στο συνημμένο.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 171ΗΣ_16.07.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΑΝ

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris