26 Οκτωβρίου, 2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ, ΝΕΑ

Αναλυτικά στο συνημμένο.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 173ΗΣ_26.10.2020ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΑΝ

Κοινοποίηση
Written by koumoundouros