16 Νοεμβρίου, 2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ, ΝΕΑ

Αναλυτικά στο συνημμένο.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 174ΗΣ_02.11.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΑΝ

Κοινοποίηση
Written by koumoundouros