Αναλυτικά στο συνημμένο.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 175ΗΣ_03.12.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΑΝ

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris