Αναλυτικά στο συνημμένο.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 177ΗΣ_15.02.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΟΑΝ.xlsx

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris