Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αντιστοίχιση στο Παράρτημα IV – «Ομάδα 4η – Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών»

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris