Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/21322/1338/13.4.2018 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)» (Β΄ 1370).

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris