Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον ΕΟΕΔΣΑΠ και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 10.

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris