Νέος οικοδομικός Κανονισμός

Ειδικότερα το άρθρο 17 «Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις», παράγραφος 1

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris