Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 36 «αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του ν. 998/1979», και εντός αυτού του άρθρου 52 παράγραφος

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris