Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Ειδικότερα το άρθρο 21 «Ορισμοί, όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων»

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris