Για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Μεταφορά στο Εθνικό δίκαιο έως την 5 Ιουλίου 2020.

Συνημμένο

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris