27 Οκτωβρίου, 2020 ΝΕΑ Δεν υπάρχουν Σχόλια

Στις 23.10.2020 πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό φορέα ελεγκτών του EASME η 2η αξιολόγηση του έργου “LIFE-IP CEI-Greece: Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Στο έργο το οποίο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας υλοποιείται σε συνεργασία με 18 εταίρους και ο ΕΟΑΝ συμμετέχει ως συνδικαιούχος εταίρος. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.

  • Περισσότερα για το έργο LIFE-IP-CEI-Greece: circulargreece.gr
Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris