Τηλεφωνικό Κέντρο : 210 86.61.695
Ονοματεπώνυμο Email
Πρόεδρος Δ.Σ Ευάγγελος Καραμίντζιος [email protected]
Διευθύνουσα Σύμβουλος Δρ. Αλεξάνδρα – Σοφία Τόγια [email protected]
Γενικός Διευθυντής Θεόδωρος Ψυρρής [email protected]
Νομική Υπηρεσία Ιωάννης Δημητράκης [email protected]
Ευδοξία Καραμπατζού [email protected]
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
Γραφείο Προέδρου /Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου 205/207 Αλίκη Μήτσου [email protected]
Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας 209 Αργυρώ Ρεμούνδου [email protected]
Πρωτόκολλο 200/208 [email protected]
ΕΜΠΑ 223/211/210 [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 208 Θεοδώρα Μπάστα [email protected]
200 Αμαλία Γκιόλια [email protected]
Τμήμα Εσόδων και Ταμειακής Διαχείρισης 208 Θεοδώρα Μπάστα [email protected]
219 Δρ. Ιωάννης Καμάρας [email protected]
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 200 Αμαλία Γκιόλια [email protected]
Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 210 Νικόλαος Κουμουνδούρος [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Τμήμα Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής(ΟΤΚΖ), Ελαστικά Οχημάτων, Λιπαντικών Ελαίων, Φαρμακευτικών Προιόντων ,Γεωργικών Πλαστικών και Προιόντων Μιας Χρήσης(ΠΠΜΧ) 215 Φανή Κοτζιά [email protected]
211 Φώτης Κλωνάρης [email protected]
216 Δρ. Τριανταφυλλιά Χαριτοπούλου [email protected]
Τμήμα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών(ΗΣΣ),Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού(ΗΗΕ),Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων και Ηλεκτρικών Ποδηλάτων 220 Μαρίνα Παπαδάκη [email protected]
214 Ελένη Κουρούδη [email protected]
221 Κωνσταντίνος Κουτρουμάνης [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Τμήμα Κλωστουφαντουργικών,Στρωμάτων,Ειδών Επίπλωσης,Παιχνιδιών και Αθλητικού Εξοπλισμού 219 Δρ. Ιωάννης Καμάρας [email protected]
216 Δρ. Τριανταφυλλιά Χαριτοπούλου [email protected]
Τμήμα Αποβλήτων Εκσκαφών Καταστευών και Κατεδαφίσεων(ΑΕΚΚ) 221 Κωνσταντίνος Κουτρουμάνης [email protected]
218 Αντζουλέτα Μπενετάτου [email protected]
220 Μαρίνα Παπαδάκη [email protected]
209 Αργυρώ Ρεμούνδου [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Τμήμα Έρευνας και Μητρώου Παραγωγών ([email protected]) 211 Φώτης Κλωνάρης [email protected]
210 Νικόλαος Κουμουνδούρος [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και Στρατηγικού Σχεδιασμού ([email protected]) 217 Δρ. Μαρίνη Ρουμπίνη [email protected]
215 Φανή Κοτζιά [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Τμήμα Α’ Επιθεώρησεων και Ελέγχων 214 Ελένη Κουρούδη [email protected]
Τμήμα Β’Επιθεωρήσεων και Ελέγχων 218 Αντζουλέτα Μπενετάτου [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Τμήμα Παρακολούθησης Συσκευασιών και ΣΣΕΔ Επιστροφής Εγγύησης 217 Δρ. Μαρίνη Ρουμπίνη [email protected]
Κοινοποίηση