Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο /εσωτερικό e-mail
Πρόεδρος Δ.Σ. Νικόλαος Χιωτάκης 210 8647420 n.chiotakis@eoan.gr
Διευθύνων Σύμβουλος
Γραφείο Προέδρου & Δ.Σ. Αλίκη Μήτσου 210 8629944
210 8647420 (εσ.225)
a.mitsou@eoan.gr
Νομικός Σύμβουλος Δόξα Καραμπατζού 210 8647420 (εσ.222) d.karampatzou@eoan.gr
Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας Δρ.Ρουμπίνη Μαρίνη 210 8629944
210 8647420 (εσ.225)
r.marini@eoan.gr
Πρωτόκολλο 210 8647420 (εσ. 206) info@eoan.gr
Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 210 8668518
210 8647420 (εσ.202)
register@eoan.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μαρίνα Παπαδάκη 210 8647420 (εσ.201) m.papadaki@eoan.gr
Τμήμα: Υπόχρεων Παραγωγών & Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων
Φώτης Κλωνάρης 210 8647420 (εσ.200) f.klonaris@eoan.gr
Νικόλαος Κουμουνδούρος 210 8647420 (εσ.231) n.koumoundouros@eoan.gr
Τμήμα: Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
Θεοδώρα Ιμσιρίδου 210 8647420 (εσ.221) d.imsiridou@eoan.gr
Φώτης Κλωνάρης 210 8647420 (εσ.200) f.klonaris@eoan.gr
Φανή Κοτζιά 210 8647420 (εσ.230) f.kotzia@eoan.gr
Ελένη Κουρούδη 210 8647420 (εσ.229) e.kouroudi@eoan.gr
Κωνσταντίνος Κουτρουμάνης 210 8647420 (εσ.223) k.koutroumanis@eoan.gr
Μαρίνα Παπαδάκη 210 8647420 (εσ.201) m.papadaki@eoan.gr
Τμήμα: Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αργυρώ Ρεμούνδου 210 8647420 (εσ.232) a.remoundou@eoan.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δρ.Ρουμπίνη Μαρίνη 210 8629944
210 8647420 (εσ.225)
r.marini@eoan.gr
Τμήμα: Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων press@eoan.gr
Αντζουλέτα Μπενετάτου 210 8647420 (εσ.226) a.benetatou@eoan.gr
Τμήμα: Έρευνας και Πρόληψης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αντζουλέτα Μπενετάτου 210 8647420 (εσ.226) a.benetatou@eoan.gr
Τμήμα: Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
Αμαλία Γκιόλια 210 8647420 (εσ.207) a.gkiolia@eoan.gr
Δρ. Ιωάννης Καμάρας 210 8647420 (εσ.221) i.kamaras@eoan.gr
Τμήμα: Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
Ελένη Κουρούδη 210 8647420 (εσ.229) e.kouroudi@eoan.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Θεοδώρα Μπάστα 210 8647420 (εσ.205) d.basta@eoan.gr
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών ddy@eoan.gr
Διονυσία Ευγενία Παράσχη 210 8647420 (εσ.208) d.paraschi@eoan.gr
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Εκτέλεσης Προυπολογισμού
Αμαλία Γκιόλια 210 8647420 (εσ.207) a.gkiolia@eoan.gr
Τμήμα Εσόδων και Πληρωμών
Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Νικόλαος Κουμουνδούρος 210 8647420 (εσ.231) n.koumoundouros@eoan.gr
Κοινοποίηση