Πίνακας Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο /εσωτερικό e-mail
Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Βρεττάκος gvrettakos@eoan.gr
Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Χιωτάκης n.chiotakis@eoan.gr
Γραφείο Προέδρου & Δ.Σ. Αλίκη Μήτσου 210 8629944

210 8647420 (εσ.225)

a.mitsou@eoan.gr
Νομικός Σύμβουλος Δόξα Καραμπατζού d.karampatzou@eoan.gr
Νομικός Σύμβουλος Ιωάννης Δημητράκης johndimitrakis@yahoo.gr
Πρωτόκολλο 210 8647420 info@eoan.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δρ. Σοφία Τζαρούχη (Προϊσταμένη) 210 8647420 (εσ.221) s.tzarouchi@eoan.gr
Τμήμα: Υπόχρεων Παραγωγών & Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων Φώτης Κλωνάρης (Προϊστάμενος) 210 8647420 (εσ.200) f.klonaris@eoan.gr
Νικόλαος Κουμουνδούρος 210 8647420 (εσ.231) n.koumoundouros@eoan.gr
Τμήμα: Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Μαρίνα Παπαδάκη (Προϊσταμένη) 210 8647420 (εσ.201) m.papadaki@eoan.gr
Φώτης Κλωνάρης 210 8647420 (εσ.200) f.klonaris@eoan.gr
Φανή Κοτζιά 210 8647420 (εσ.230) f.kotzia@eoan.gr
Κωνσταντίνος Κουτρουμάνης 210 8647420 (εσ.223) k.koutroumanis@eoan.gr
Αργυρώ Ρεμούνδου 210 8647420 (εσ.232) a.remoundou@eoan.gr
Τμήμα: Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ελένη Κουρούδη(Προϊσταμένη) 210 8647420 (εσ.229) e.kouroudi@eoan.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δρ.Ρουμπίνη Μαρίνη 210 8629944
210 8647420 (εσ.225)
r.marini@eoan.gr
Τμήμα: Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων press@eoan.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αντζουλέτα Μπενετάτου 210 8668611 210 8643737 210 8647420 (εσ.226) a.benetatou@eoan.gr
Τμήμα: Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
Δρ. Ιωάννης Καμάρας 210 8647420 (εσ.221) i.kamaras@eoan.gr
Ελένη Κουρούδη 210 8647420 (εσ.229) e.kouroudi@eoan.gr
Τμήμα: Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
Αμαλία Γκιόλια 210 8647420 (εσ.207) a.gkiolia@eoan.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Θεοδώρα Μπάστα 210 8647420 (εσ.205) d.basta@eoan.gr
Τμήμα Διοικητικού ddy@eoan.gr
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Εκτέλεσης Προυπολογισμού
Αμαλία Γκιόλια 210 8647420 (εσ.207) a.gkiolia@eoan.gr
Τμήμα Εσόδων και Πληρωμών
Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Νικόλαος Κουμουνδούρος 210 8647420 (εσ.231) n.koumoundouros@eoan.gr
Κοινοποίηση