Πίνακας Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο /εσωτερικό e-mail
Πρόεδρος Δ.Σ. Ευάγγελος Καραμίντζιος [email protected]
Διευθύνoυσα Σύμβουλος Δρ. Αλεξάνδρα Σοφία Τόγια [email protected]
Γενικός Διευθυντής Ψυρρής Θεόδωρος [email protected]
Γραφείο Προέδρου & Δ.Σ. Αλίκη Μήτσου 210 8647420 (εσ.219),
210 8629944
[email protected]
Νομική Υπηρεσία Δόξα Καραμπατζού [email protected]
Ιωάννης Δημητράκης
Πρωτόκολλο 210 8647420 (εσ. 210 ) [email protected]
ΕΜΠΑ 210 8647420 (εσ. 202 & 200,  231 ) [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων [email protected]
Τμήμα Προμηθειών & Διοικητικού [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Θεοδώρα Μπάστα 210 8647420 (εσ.205) [email protected]
ΣΤΕΛΕΧΗ
Αμαλία Γκιόλια 210 8647420 (εσ.207) [email protected]
Φώτης Κλωνάρης 210 8647420 (εσ.200) [email protected]
Μαρίνα Παπαδάκη 210 8647420 (εσ.201) [email protected]
Φανή Κοτζιά 210 8647420 (εσ.230) [email protected]
Κωνσταντίνος Κουτρουμάνης 210 8647420 (εσ.223) [email protected]
Αργυρώ Ρεμούνδου 210 8647420 (εσ.232) [email protected]
Ελένη Κουρούδη 210 8647420 (εσ.229) [email protected]
Δρ.Ρουμπίνη Μαρίνη 210 8629944
210 8647420 (εσ.225)
[email protected]
Αντζουλέτα Μπενετάτου 210 8668611
2108647420 (εσ.226)
[email protected]
Δρ. Ιωάννης Καμάρας 210 8647420 (εσ.221) [email protected]
Νικόλαος Κουμουνδούρος 210 8647420 (εσ.231) [email protected]
Κοινοποίηση