Πίνακας Ανθρωπίνου Δυναμικού

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο /εσωτερικό e-mail
Πρόεδρος Δ.Σ. Ευάγγελος Καραμίντζιος [email protected]
Διευθύνων Σύμβουλος Πιέρρος Χατζηγιάννης [email protected]
Γραφείο Προέδρου & Δ.Σ. Αλίκη Μήτσου 210 8647420 (εσ.219),
210 8629944
[email protected]
Νομικός Σύμβουλος Δόξα Καραμπατζού [email protected]
Νομικός Σύμβουλος Ιωάννης Δημητράκης
Περιβαλλοντικός Σύμβουλος Παναγιώτης Λιούγκος
Πρωτόκολλο 210 8647420 (εσ. 206 ) [email protected]
ΕΜΠΑ 210 8647420 (εσ. 200 & 231 ) [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δρ. Σοφία Τζαρούχη (Προϊσταμένη) 210 8647420 (εσ.221) [email protected]
Τμήμα: Υπόχρεων Παραγωγών & Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων Φώτης Κλωνάρης (Προϊστάμενος) 210 8647420 (εσ.200) [email protected]
Νικόλαος Κουμουνδούρος 210 8647420 (εσ.231) [email protected]
Τμήμα: Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Μαρίνα Παπαδάκη (Προϊσταμένη) 210 8647420 (εσ.201) [email protected]
Φώτης Κλωνάρης 210 8647420 (εσ.200) [email protected]
Φανή Κοτζιά 210 8647420 (εσ.230) [email protected]
Κωνσταντίνος Κουτρουμάνης 210 8647420 (εσ.223) [email protected]
Αργυρώ Ρεμούνδου 210 8647420 (εσ.232) [email protected]
Τμήμα: Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ελένη Κουρούδη(Προϊσταμένη) 210 8647420 (εσ.229) [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δρ.Ρουμπίνη Μαρίνη 210 8629944
210 8647420 (εσ.225)
[email protected]
Τμήμα: Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αντζουλέτα Μπενετάτου 210 8668611
2108647420 (εσ.226)
[email protected]
Τμήμα: Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
Δρ. Ιωάννης Καμάρας 210 8647420 (εσ.221) [email protected]
Ελένη Κουρούδη 210 8647420 (εσ.229) [email protected]
Τμήμα: Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
Αμαλία Γκιόλια 210 8647420 (εσ.207) [email protected]
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Θεοδώρα Μπάστα 210 8647420 (εσ.205) [email protected]
Τμήμα Διοικητικού [email protected]
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Εκτέλεσης Προυπολογισμού
Αμαλία Γκιόλια 210 8647420 (εσ.207) [email protected]
Τμήμα Εσόδων και Πληρωμών
Τμήμα Προμηθειών
Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Νικόλαος Κουμουνδούρος 210 8647420 (εσ.231) [email protected]
Κοινοποίηση