Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα (9) τακτικά μέλη, με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους. Συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, καθώς και από εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου* του Ε.Ο.ΑΝ. έχει σήμερα ως εξής:

 1. Ευάγγελος Καραμίντζιος, Πρόεδρος ΔΣ,  Μαθηματικός,  με αναπληρωτή το Δημήτριο Βέργαδο, Χημικό Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 2. Ιωάννης Παντελεάκης, Τακτικό Μέλος, Διαχειριστής Ακινήτων, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Καπετανάκη, Περιβαλλοντολόγο, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 3. Χρήστος Κάππας, Τακτικό Μέλος, Μαθηματικός, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Κουτσογιαννάκη, Φυσικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 4. Παναγιώτης Αλεξανδρής, Τακτικό Μέλος, Πολιτικός Μηχανικός, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Νικολοπούλου, Πολιτική Επιστήμονα, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 5. Αικατερίνη Πετρίτση-Μουράντ, Τακτικό Μέλος, Φαρμακοποιός-πρ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Λεονταρίτου, Οικονομολόγο, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 6. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, Τακτικό Μέλος, Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού Εσωτερικών, με αναπληρώτρια τη Στυλιανή Σιαράπη, Ειδική Σύμβουλο Υπουργού Εσωτερικών, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.
 7. Δημήτριος Χρόνης, Τακτικό Μέλος, Οικονομολόγος, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Φραγκούλη, Μηχανολόγο Μηχανικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 8. Νικόλαος Μελετίου, Τακτικό Μέλος, Δήμαρχος Ασπροπύργου, με αναπληρωτή τον Εμμανουήλ Χαιρέτη, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ηρακλείου, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
 9. Παναγιώτης Αγνιάδης, Τακτικό Μέλος, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Παπαμανώλη – Ντόζα, Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ως εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
 10. Νικόλαος Ασλάνογλου, Τακτικό Μέλος,  με αναπληρωτή τον Γεώργιο Καλλιαμπέτσο,  ως εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 11. Δρ. Αλεξάνδρα Σοφία Τόγια, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Οικονομολόγος Περιβάλλοντος, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Κορίλλη, Χημικό, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

*Υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4.12.2018 (ΦΕΚ 729/Υ.Ο.Δ.Δ/7.12.2018) απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97893/11210/25.10.2019 (ΦΕΚ 922/Υ.Ο.Δ.Δ./4.11.2019),

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/109140/12335/25.11.2019 (ΦΕΚ 1007/Υ.Ο.Δ.Δ./28.11.2019),

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142/29.04.2020 (ΦΕΚ 331/Υ.Ο.Δ.Δ./4.5.2020) και

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/65706/4190/12.7.2021 (ΦΕΚ 551_ΥΟΔΔ_16.7.2021)

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4883/369/18.1.2022 (ΦΕΚ 23_ΥΟΔΔ_19.1.2022)

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032/725/3.2.2022 (ΦEK 69_ΥΟΔΔ_7.2.2022)

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/10032725 διορθωση (ΦΕΚ 141 ΥΟΔΔ_1.3.2022_ΔΣ_ΕΟΑΝ)

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/18857/1813/22.2.2023 (ΦEK 144_ΥΟΔΔ_22.2.2023)

ΥΠΕΝ-ΔΔΥ-102326_8773 (ΦΕΚ 1075 ΥΟΔΔ 6.10.2023)

αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Κοινοποίηση