Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την ανακύκλωση στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε να γίνει βασικός πυλώνας για την υλοποίηση της νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με όραμα και σχέδιο είμαστε έτοιμοι, με πρωταγωνιστές τους πολίτες και τις τοπικές μας κοινωνίες, να υλοποιήσουμε πολιτικές που οδηγούν σε μια αποτελεσματική κυκλική οικονομία, δημιουργούν νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας, προωθούν την ανάπτυξη της οικοκαινοτομίας και συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Νίκος Χιωτάκης
Πρόεδρος


Η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η κυκλική οικονομία είναι σημαντικά θέματα που δεν πρέπει να μας απασχολήσουν απλώς ως επιτιτλίδες θεματικών ενοτήτων, αλλά να αποκτήσουν περιεχόμενο, να καταστούν ουσιαστικές πολιτικές και να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα. Η αξιολόγηση και η ορθή λειτουργία των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, η ενίσχυση της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα, οι νέες προκλήσεις για τη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης, οι ανταποδοτικές δράσεις από το περιβαλλοντικό τέλος της πλαστικής σακούλας, η ψηφιακή αναβάθμιση και η ενίσχυση των δράσεων των Δήμων μπαίνουν πλέον στην πρώτη γραμμή μίας συγκροτημένης και πολυεπίπεδης πολιτικής του ΕΟΑΝ. Βασική προϋπόθεση είναι να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη σχετικά με το εάν το μείζον περιβαλλοντικό θέμα της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Τόσα χρόνια μάθαμε να θάβουμε τα απορρίμματά μας όπως και τα προβλήματά μας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε «άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά».

Ιωάννης Σιδέρης
Διευθύνων Σύμβουλος


Κοινοποίηση