«Ο ΕΟΑΝ με στρατηγικό προσανατολισμό την εγκαθίδρυση ενός μοντέλου μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης, θέτει τα θεμέλια για την προώθηση και επίτευξη πιο αποτελεσματικής και αποδοτικής ανακύκλωσης μεακρογωνιαίο λίθο την «διαλογή στην πηγή».

Ως κόμβος συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, Δήμων, Περιφερειών και Πολιτών, ο ΕΟΑΝ ενθαρρύνει και διασφαλίζει την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σύγχρονης ανακύκλωσης με γνώμονα, εκτός των άλλων, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και διάδραση με στόχο την ουσιαστική μετάβαση στην κυκλική οικονομία και την αποτελεσματικότερη επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων, με πρωταγωνιστή τον πολίτη και σεβασμό στο περιβάλλον»

Ευάγγελος Καραμίντζιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

 


«Είναι ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη ο ορισμός μου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΟΑΝ. Ευχαριστώ τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκα, καθώς και τον πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις, για την προώθηση και την επίτευξη των στόχων για την Ανακύκλωση στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με το Δ.Σ. και τα στελέχη του ΕΟΑΝ, τους Δήμους, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και βεβαίως με τους πολίτες, θα καταφέρουμε να κάνουμε την ανακύκλωση στάση ζωής.»

Νίκος Χιωτάκης
Διευθύνων Σύμβουλος

 

 


Κοινοποίηση