Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί μία ευκαιρία να αναλογιστούμε πόσο στενά συνδέεται η ποιότητα της ζωής μας με την υγεία και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 1972 για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα προβλήματα που απειλούν το περιβάλλον. Σήμερα, φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υδάτων έχουν αναδειχθεί σε υπαρξιακή απειλή για τον άνθρωπο.

Παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις, έχουμε ακόμη το χρόνο και τη δυνατότητα να αναστρέψουμε αυτήν την τάση. Η μάχη για το περιβάλλον δεν έχει χαθεί. Απαιτεί, ωστόσο, αφύπνιση και δράση από όλους. Απαιτεί θετικές πρωτοβουλίες και συμπεριφορές, σε παγκόσμιο, σε εθνικό, σε τοπικό, αλλά και σε ατομικό επίπεδο.

Η αλλαγή πρέπει από τον καθένα μας. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να την κάνουμε πράξη, είναι να αναλάβουμε, συνειδητά και οργανωμένα, την ευθύνη τόσο για τη μείωση, όσο και για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουμε.

Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, ανακυκλώνοντας συστηματικά και σωστά, με διαλογή των υλικών στην πηγή. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τις καταναλωτικές μας συνήθειες για να υποστηρίξουμε την απόσυρση των πλαστικών μίας χρήσης.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης πρωταγωνιστεί σε αυτήν την προσπάθεια, αποτελώντας βασικό πυλώνα για την υλοποίηση μίας νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για το περιβάλλον. Μπαίνει μπροστά για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που προωθούν την κυκλική οικονομία, αναδεικνύουν νέα πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής και δημιουργούν νέες, «πράσινες» θέσεις εργασίας.

Η δυνατότητα να ζούμε σε ένα καθαρό, βιώσιμο, ανθρώπινο περιβάλλον, είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η γενιά μας. Είναι η σημαντικότερη κληρονομιά που θα αφήσουμε στα παιδιά μας και στις γενιές που ακολουθούν. Ας τη διασφαλίσουμε, κάνοντας το καλύτερο που μπορούμε σήμερα. Ας αναδείξουμε την περιβαλλοντική συνείδηση σε καθημερινή πράξη και στάση ζωής.

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris