Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας καμπάνιας «World Clean-up Day 2020» στην οποία συμμετέχουν πάνω από 180 χώρες και 20 εκατομμύρια πολιτών, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία  με σύνθημα «Καθαρίζουμε την Ευρώπη» «Let’s Clean Up Europe (LCUE)»  θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2020.  Κάθε Δήμος μπορεί να γίνει μέρος της πρωτοβουλίας «Let’s Clean Up Europe»  προσθέτοντας την δική του ιδέα, ενέργεια ή δράση καθαρισμού μαζί με εκατομμύρια εθελοντές από όλο τον κόσμο.

Με κάθε δράση καθαρισμού οι Δήμοι μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων, αλλά και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, τη σημασία της πρόληψης για τον περιορισμό της δημιουργίας απορριμάτων-αποβλήτων.

Οι ενέργειες καθαρισμού που θα οργανωθούν μπορούν να υλοποιηθούν υπό τη σημαία Let’s Clean Up Europe (LCUE), εφόσον γίνει εγγραφή στην πλατφόρμα :

https://www.ewwr.eu/en/take_part/lets-clean-up-europe έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2020.

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris