Ν. Χιωτάκης, Δ/νων Σύμβουλος ΕΟΑΝ : Η Τήλος,  Δήμος – υπόδειγμα στη διαλογή των αποβλήτων στην πηγή. Ο ΕΟΑΝ στηρίζει την πρωτοβουλία για μετατροπή της σε νησί μηδενικών αποβλήτων.

Η Τήλος  επενδύει στην κυκλική οικονομία και πρωτοπορεί όσον αφορά το μοντέλο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων, που παράγονται στο νησί .

Επιλέγει το μοντέλο της διαλογής των αποβλήτων στη πηγή, σε κάθε σπίτι και κάθε επιχείρηση κι αποσύρει τους κάδους από τους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό και την εικόνα του τόπου.

Τα σκουπίδια από «βάρος» τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο , αποκτούν αξία και μετατρέπονται σε “υλικά” προς αξιοποίηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Κάθε σπίτι και νοικοκυριό στην Τήλο διαθέτει πλέον μια τσάντα από το πιλοτικό πρόγραμμα Just Go Zero όπου τοποθετεί τα «ανακυκλώσιμα υλικά» και μια τσάντα για τα μη ανακυκλώσιμα.

Ο συλλέκτης της τσάντας έχει συζητήσει και ενημερώσει τον κάθε κάτοικο της Τήλου, τι τοποθετείται στην κάθε τσάντα. Στη συνέχεια τις παραλαμβάνει από κάθε σπίτι και κάνει τη διαλογή. Στοίχημα καθημερινό κάθε νοικοκυριού,  η σωστή διαλογή ώστε τα ανακυκλώσιμα να αποτελούν το  80-90% των απορριμμάτων που παράγει.

Με αφορμή την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ Νίκος Χιωτάκης επισκέφθηκε τη Δήμαρχο της Τήλου Μαρία Καμμά Αλιφέρη, μετά από πρόσκληση της , από την οποία ενημερώθηκε για τον τρόπο που το πρόγραμμα υλοποιείται και τα οφέλη που παράγει.

Με αφορμή την συνάντηση αυτή, δήλωσε :

« Ο ΕΟΑΝ βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό των Δήμων , που επιθυμούν να προωθήσουν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και την ανακύκλωση. Η Τήλος είναι ένας από τους Δήμους που πρωτοπορούν στο συγκεκριμένο τομέα , όπως διαπίστωσα μετά την παρουσίαση των στοιχείων από την εφαρμογή του προγράμματος, τα οποία αποδεικνύουν ότι μπορούν να επιτευχθούν εντυπωσιακά αποτελέσματα και να επιτευχθεί ο στόχος για μετατροπή του όμορφου νησιού των Δωδεκανήσων σε “νησί μηδενικών αποβλήτων”. Ο ΕΟΑΝ θα βρίσκεται στο πλευρό του Δήμου Τήλου , υποστηρίζοντας την καινοτόμο πρωτοβουλία που με επιτυχία υλοποιεί».

 

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris