Στην διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα την εφαρμογή της Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην Χαλκιδική που διοργανώθηκε στις 29.6.2021 από το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ο ΕΟΑΝ.

Την ημερίδα χαιρέτισε η εκτ.χρέη Διευθύνοντα Συμβούλου Δρ. Ρ. Μαρίνη, και ο Κωνσταντίνος Κουτρουμάνης, αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Εναλλακτικής Διαχείρισης έκανε παρουσίαση με τίτλο :Η Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και ο ρόλος του ΕΟΑΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΕΚΚ 29.6.2021_ΑΝΑΚΕΜ_updated

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris