Στις 14 Ιουλίου 2020 κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), ο Υπουργός Κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τους 5 πυλώνες της στρατηγικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στη διαχείριση απορριμμάτων.

Υπουργός ΠΕΝ

Κρίσιμος στόχος η μείωση των ποσοτήτων των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή (ΧΥΤΑ) από το 80% στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα στο 10%. Τα μέτρα που περιλαμβάνει η επιχειρησιακή στρατηγική του Υπουργείου αφορούν το περιβαλλοντικό τέλος ταφής, την ενίσχυση της ανακύκλωσης με την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), την επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), την ανάπτυξη εθνικού δικτύου Μονάδων ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ) για ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, και, τέλος, την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων και υλικών που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν.

ΕΟΑΝ ΣΕΠΑΝ

Προσκεκλημένοι και παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΟΑΝ κ. Ν. Χιωτάκης, και ο Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού, κ. Ι. Σιδέρης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με τις δυνατότητες, την εμπειρία και τους πόρους που διαθέτει  ο ΕΟΑΝ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των μέτρων στην πορεία της Κυκλικής Οικονομίας που χαράσσεται από το Υπουργείο.

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris