ΦΩΤΟ του Justin Hofman από National Geographic Exhibition
Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/904 για τα Πλαστικά Προϊόντα Μιας Χρήσης (ΠΠΜΧ) στοχεύει στη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, προστατεύοντας τις θάλασσες, τα έμβια όντα και φυσικά την ανθρώπινη υγεία. Οι στόχοι της Οδηγίας είναι:

Α. Η πρόληψη και η μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά απορρίμματα που προέρχονται από ορισμένα πλαστικά αντικείμενα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστική ύλη

Β. Η προώθηση της μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρησιακά μοντέλα, προϊόντα και υλικά

 

Η οδηγία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον νόμο 4736/2020 για τα Πλαστικά Προϊόντα Μιας Χρήσης.

 


ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ν.4376/2020 Άρθρο 4
• Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα της παρ. 1, που διατίθενται ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (…) και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (…) οι οποίες πωλούν τρόφιμα και ποτά.
• Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά.

 

2021.12.20_ΑΑΔΕ_Α_1251_2021_ΦΕΚ_5982B_20.12.2021


2021.12.28_ΑΑΔΕ E2236_Εισφορά Προστασίας Περιβάλλοντος Διευκρίνιση


2021.12.29_ΥΠΕΝ_ΕΙΣΦΟΡΑ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


2021.12.30 ΑΑΔΕ E2239 Εισφορά Προστασίας Περιβάλλοντος Διευκρινισεις_συμπλ

 

Κοινοποίηση