Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Ομάδας Έργου του Ε.Ο.ΑΝ. στο πλαίσιο  του έργου:

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece»
(LIFE IP CEI – Greece – LIFE18/IPE/GR/000013)

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris