ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΟΑΝ)

 Ημερίδα με θέμα: Αποτελέσματα Έργου LIFEReWeee

 Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) (www.eoan.gr), ως εταίρος του έργου LIFE ReWeee: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” διοργανώνει ημερίδα για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του έργου.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 18 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, με διάρκεια 10.00 -14.00 και θα πραγματοποιηθεί λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας μόνο διαδικτυακά.

Για την παρακολούθηση της ημερίδας απαιτείται εγγραφή μέσα από την ιστοσελίδα της ημερίδας life-reweee-conference.gr και στη συνέχεια θα δοθεί πρόσβαση σε κανάλι παρακολούθησης.

Την ημερίδα θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΑΝ κ. Νίκος Χιωτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ κ. Ιωάννης Σιδέρης και θα προλογίσει ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλης Γραφάκος. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι όλων των εταίρων θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου. Στην ημερίδα θα παρουσιασθεί και το έργο LIFE IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», στο οποίο συντονιστής είναι το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο συνεργειών και κεφαλοποίησης αποτελεσμάτων των δύο έργων.

Το έργο ReWeee (www.reweee.gr) (LIFE14 ENV/GR/000858) με συνολικό Προϋπολογισμό 2,161,405€ συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE και  υλοποιήθηκε από 1/2016-11/2020. Αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας και την επαναχρησιμοποίηση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Συντονιστής του Έργου είναι η Ανακύκλωση Συσκευών, που είναι ένα από τα δύο συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Εταίροι του έργου, εκτός από τον ΕΟΑΝ, είναι η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Πράσινο Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Rreuse και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Σημαντική καινοτομία και επίτευγμα του έργου είναι η δημιουργία και η λειτουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο Κέντρων Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ΑΗΗΕ στις Περιφέρειες Αττικής (Ασπρόπυργο) και Κεντρικής Μακεδονίας (Ωραιόκαστρο). Βασική δραστηριότητα των Κέντρων είναι η συγκέντρωση, η διαλογή και η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την κατάστασή τους, με σκοπό να ακολουθήσει η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, και εάν αυτή δεν είναι εφικτή τα ΑΗΕΕ να οδηγηθούν για περαιτέρω επεξεργασία και ανακύκλωση.

O EOAN ήταν ο υπεύθυνος εταίρος για τη δημιουργία των τεχνικών προδιαγραφών για ολόκληρη την αλυσίδα της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες δημιουργήθηκαν με βάση προτύπων και αποτελεσμάτων άλλων έργων (CENELEC ΕΝ 50574, ΕΝ 50625, ΕΝ 50614, PAS 141:2011, WEEELABEX, ECORAEE LIFE11 ENV/ES/000574) εφαρμόστηκαν στα 2 κέντρα διαλογής και ταξινόμησης, αξιολογήθηκαν από τον ΕΟΑΝ και βελτιστοποιήθηκαν για την εφαρμογή τους στα ελληνικά δεδομένα. Ο ΕΟΑΝ θα εισηγηθεί και θα προωθήσει τις αναπτυγμένες τεχνικές προδιαγραφές προς το ΥΠΕΝ προς νομοθετική ρύθμιση, ώστε να τεθεί το πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση στην Ελλάδα και η ανάπτυξη ασφαλούς και αξιόπιστης αγοράς για επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ).

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης τεχνικών προδιαγραφών, δημιουργήθηκαν επιπλέον, πέντε ειδικά τεύχη προδιαγραφών διαχείρισης για τις βασικότερες κατηγορίες ΑΗΗΕ προς επαναχρησιμοποίηση: ΑΗΗΕ που περιέχουν εξοπλισμό ανταλλαγής θερμότητας, εξοπλισμό μεγάλου μεγέθους, εξοπλισμό μικρού μεγέθους, ΑΗΗΕ που περιέχουν οθόνες, ΑΗΗΕ πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Επιπλέον, ο ΕΟΑΝ ήταν ο υπεύθυνος εταίρος για την ανάπτυξη  «Οδηγού ορθών πρακτικών πρόληψης παραγωγής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», ο οποίος απευθύνεται σε πολίτες και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του έργου και του ΕΟΑΝ.

Για την επιτυχία των σκοπών του έργου ReWeee είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των πολιτών και κοινωνικών – περιβαλλοντικών ομάδων, και η ανάδειξη δυνατοτήτων για την προώθηση της πρόληψης. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου η διαδικτυακή πλατφόρμα για τη δωρεά και ανταλλαγή ΗΗΕ https://reweee.hua.gr

Σημαντική δράση του έργου είναι η διοργάνωση των Repair Café – 7 στην Ελλάδα, όπου ειδικοί τεχνικοί επισκεύασαν ηλεκτρικές μικρο-συσκευές που έφερναν οι πολίτες, όπου αυτό ήταν εφικτό, έτσι ώστε οι κάτοχοί τους αφενός να παραλάβουν τις συσκευές τους επισκευασμένες και αφετέρου να παρακολουθήσουν απλές τεχνικές επισκευής για να καλύψουν οι ίδιοι παρόμοιες μελλοντικές βλάβες. Για το σκοπό αυτό μπορούν να συμβουλευτούν και τον συνοπτικό οδηγό επισκευών κατ’ οίκον για ηλεκτρικές μικροσυσκευές, που είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα του έργου.

Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί δράσεις ενημέρωσης κοινού και Φόρουμ Διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς, οργανισμούς, και παράγοντες στην Ελλάδα που σχετίζονται με τα ΑΗΗΕ.

Το έργο LIFE Re-Weee συμμετείχε και βραβεύτηκε με χρυσό βραβείο στα «Environmental Awards 2020» στην ενότητα «Resource Sustainability» και στην κατηγορία «Waste Management – Reuse». Η εκδήλωση απονομής έλαβε χώρα στις 15/10/2020, με τήρηση όλων των μέτρων λόγω COVID-19.

 

Δελτίο Τύπου Ημερίδας LIFE-REWEEE 18-11-2020

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris