3 Ιουλίου, 2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, με για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Έρευνας Πρόληψης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου:

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE IP CEI – Greece – LIFE18/IPE/GR/000013)

Πρόσκληση

Κοινοποίηση
Written by pdimiel@gmail.com