Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, με για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Έρευνας Πρόληψης και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου:

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE IP CEI – Greece – LIFE18/IPE/GR/000013)

Πρόσκληση

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris