Στις 27.1.2021 διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή DG-REGIO τηλεδιάσκεψη με θέμα: Προς μια αποτελεσματική διαχείριση απορριμάτων. Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Νίκος Χιωτάκης παρουσίασε την εισήγηση με τίτλο: Οι προκλήσεις στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Σχεδίων Ανακύκλωσης

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ DG REGIO

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris