Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΕΟΑΝ Νίκος Χιωτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Σιδέρης, συναντήθηκαν σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Δρ. Σπυρίδων Μάμαλη.

Η εποικοδομητική συζήτηση με τον Πρόεδρο αφορούσε καταρχήν τη δημιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου Ελεγκτών και είναι η αρχή μιας σειράς συνεργιών με τα επιμελητήρια Ελλάδας για το σκοπό αυτό.

Στη συνέχεια συζητήθηκε το νέο ρεύμα αποβλήτων, αυτό των γεωργικών πλαστικών και ειδικότερα των συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το ρεύμα αυτό πρέπει κατά προτεραιότητα να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα διαχείρισης, με πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επεξεργασία θεμάτων που απασχολούν την ανακύκλωση γενικότερα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris