Σε διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου παρουσιάστηκε η συμμετοχή του ΕΟΑΝ στο έργο Reweee.

Ο ΕΟΑΝ είναι ο υπεύθυνος εταίρος, για τη δράση Β.4 που είχε ως αποτελέσματα:

Την ανάπτυξη τεχνικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ.

Την ανάπτυξη πέντε ειδικών τευχών προδιαγραφών διαχείρισης για τις βασικότερες κατηγορίες ΑΗΗΕ προς επαναχρησιμοποίηση: ΑΗΗΕ που περιέχουν εξοπλισμό ανταλλαγής θερμότητας, εξοπλισμό μεγάλου μεγέθους, εξοπλισμό μικρού μεγέθους, ΑΗΗΕ που περιέχουν οθόνες, ΑΗΗΕ πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Την ανάπτυξη «Οδηγού καλών πρακτικών, για την πρόληψη παραγωγής ΑΗΗΕ από τους πολίτες» με οδηγίες για επέκταση του χρόνου ζωής των συσκευών.

Τη μελλοντική υιοθέτηση των τεχνικών προδιαγραφών σε νομοθετική ρύθμιση, ώστε να τεθεί το πλαίσιο, για την επαναχρησιμοποίηση στην Ελλάδα και την ανάπτυξη ασφαλούς και αξιόπιστης αγοράς, για επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα.

Ατζέντα συνέντευξης τύπου

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris