Η συσκευασία που έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται μία φορά και που γίνεται απόβλητο συσκευασίας όταν χρησιμοποιηθεί.(παρ. 3, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris