Η συλλογή όπου μία ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία(παρ. 11, άρθρο 11, Ν.4042/2012)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris