EOAN - Ιστοσελίδα Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
210-866-1695

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Home » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

EOAN - Ιστοσελίδα Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
210-866-1695

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Home » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή (μη επαναφορτιζόμενα) στοιχεία μπαταρίας ή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δευτερογενή στοιχεία μπαταρίας (επαναφορτιζόμενα).(παρ. 1, άρθρο 2, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010)  
Read more
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, πρώην ΕΟΕΔΣΑΠ (Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων).
Read more
Κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν(παρ. 13, άρθρο 11, Ν.4042/2012)
Read more
Η εναλλακτική διαχείριση περιλαμβάνει τις εργασίες συλλογής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εγγυοδοσία, καθώς και τις εργασίες μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων συγκεκριμένων άλλων προϊόντων. (παρ. 8, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)
Read more
Η παροχή σε τρίτους ή ο εφοδιασμός τους, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, εντός της χώρας συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της χώρας.(παρ. 14, άρθρο 2, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010)
Read more
Η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών,  καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες.(παρ. 9, άρθρο 11, Ν.4042/2012)
Read more
Το υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρωτογενών υλικών, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του αποβλήτου(παρ. 14, άρθρο 2, Ν.2939/2001 ως ισχύει)
Read more
Οποιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. (παρ. 19, άρθρο 11, Ν.4042/2012)
Read more
Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων και σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων(παρ. 4, άρθρο 11, Ν.4042/2012)
Read more
Κάθε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής που υπάγεται στην έννοια του αποβλήτου όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 1 και 2) της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄383).(παρ. 7, άρθρο 2, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010)
Read more
Page 4 of 5 12345