EOAN - Ιστοσελίδα Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
2108647420

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αρχική » ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις. Συνημμένο

Περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2017 για τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά κάθε κράτους μέλους και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που παράγονται, κατά βάρος, σε κάθε κράτος …

Περισσότερα

Για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 2002/95/ΕΚ Συνημμένο

Περισσότερα

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40016/4142 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/4-12-2018 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)» (ΦΕΚ 729/ΥΟΔΔ/07-12-2018), όπως ισχύει. Συνημμένο

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 180036/952/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2812) «Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακούλων μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης …

Περισσότερα

Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/362 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 και της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/363 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού …

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/21322/1338/13.4.2018 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)» (Β΄ 1370). Συνημμένο

Περισσότερα

Για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά την εξαίρεση του εξασθενούς χρωμίου ως αντιδιαβρωτικού του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων.

Περισσότερα

Σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, όσον αφορά ορισμένες εξαιρέσεις για τον μόλυβδο και ενώσεις μολύβδου που περιέχονται σε κατασκευαστικά  μέρη.

Περισσότερα

ΥΑ 97893/11210/4.11.2019  Τροποποίηση της ΥΑ 88395/11229/4.12.2018 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Συνημμένο

Περισσότερα
Page 1 of 15 1234510...Last page