Κατάλογος Εγγεγραμμένων Παραγωγών

Απαντήσεις για Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης.

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την προσωρινή αποθήκευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να εκτρέπονται από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγείται σε χώρους τελικής διάθεσης. Πολλά είναι τα είδη των υλικών που, αντί να καταλήγουν στους Χώρους Ταφής, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή με άλλο τρόπο να ανακτηθούν. Τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης αφορούν όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην Ελλάδα, παρά την αρχική καθυστέρηση εναρμόνισης, η ανακύκλωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στα περισσότερα προϊόντα οι στόχοι της Ε.Ε. έχουν επιτευχθεί, γεγονός που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών για το περιβάλλον και την ανακύκλωση.


Ο Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την ανακύκλωση στην Ελλάδα και φιλοδοξούμε  να γίνει βασικός πυλώνας για την υλοποίηση της νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με όραμα και σχέδιο είμαστε έτοιμοι, με πρωταγωνιστές τους πολίτες και τις τοπικές μας κοινωνίες, να υλοποιήσουμε πολιτικές που οδηγούν σε μια αποτελεσματική κυκλική οικονομία, δημιουργούν νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας, προωθούν την ανάπτυξη της οικοκαινοτομίας και συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Νίκος Χιωτάκης
Πρόεδρος

Η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση, η κυκλική οικονομία είναι σημαντικά θέματα που δεν πρέπει να μας απασχολήσουν απλώς ως επιτιτλίδες θεματικών ενοτήτων, αλλά να αποκτήσουν περιεχόμενο, να καταστούν ουσιαστικές πολιτικές και να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα. Η αξιολόγηση και η ορθή λειτουργία των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, η ενίσχυση της ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα, οι νέες προκλήσεις για τη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης, οι ανταποδοτικές δράσεις από το περιβαλλοντικό τέλος της πλαστικής σακούλας, η ψηφιακή αναβάθμιση και η ενίσχυση των δράσεων των Δήμων μπαίνουν πλέον στην πρώτη γραμμή μίας συγκροτημένης και πολυεπίπεδης πολιτικής του ΕΟΑΝ. Βασική προϋπόθεση είναι να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη σχετικά με το εάν το μείζον περιβαλλοντικό θέμα της ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Τόσα χρόνια μάθαμε να θάβουμε τα απορρίμματά μας όπως και τα προβλήματά μας. Ήρθε η ώρα να κάνουμε «άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά».

Ιωάννης Σιδέρης
Διευθύνων Σύμβουλος

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Μάθετε περισσότερα...