Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Μάθετε περισσότερα...

Τα Τελευταία Νέα μας

Corporate Waste & Recycling Conference 2017
From "Zero Waste" to Redefining "Waste"

Ημερίδα Eco Festival Serres

3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης
Δήμος Θεσσαλονικής, 11-14 Μαΐου 2017, ΔΕΘ - HELEXPO

Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στην ανακύκλωση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
«Περιβαλλοντικά Βραβεία 2017», Αθήνα 5 Απριλίου 2017

ΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT συμμετέχει στο 1ο Εθνικό Debate Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι εταιρείες απαντούν στην περιβαλλοντική πρόκληση!

Εκδήλωση της Re-Battery AE
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Re-Battery AE στις 05/03/2017, στην Ελευσίνα

ΣΣΕΔ Rebattery- «Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΩΖΕΙ»
Τελετή Απονομής Βραβείων και Έναρξη Εκδηλώσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελληνικής Επικράτειας

3 ο Φόρουμ Διαβούλευσης
Σχετικά με τη δημιουργία 2 Κέντρων Διαλογής Ταξινόμησης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE 14 ENV/GR/000858

Μια εβδομάδα έμεινε για την 1η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος
Ελάτε να μας συναντήσετε στο περίπτερο Δ30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ LIFE RE-WEEE (LIFE 14 ENV/GR/000858)

iswa

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την προσωρινή αποθήκευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να εκτρέπονται από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγείται σε χώρους τελικής διάθεσης.

Πολλά είναι τα είδη των υλικών που, αντί να καταλήγουν στους Χώρους Ταφής, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή με άλλο τρόπο να ανακτηθούν. Τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης αφορούν όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην Ελλάδα, παρά την αρχική καθυστέρηση εναρμόνισης, η ανακύκλωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στα περισσότερα προϊόντα οι στόχοι της Ε.Ε. έχουν επιτευχθεί, γεγονός που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών για το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

Ο Ε λληνικός Ο ργανισμός Αν ακύκλωσης  είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης.