Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Μάθετε περισσότερα...

Τα Τελευταία Νέα μας

Μια εβδομάδα έμεινε για την 1η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος
Ελάτε να μας συναντήσετε στο περίπτερο Δ30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ LIFE RE-WEEE (LIFE 14 ENV/GR/000858)

Ημερίδα ΕΟΑΝ στο πλαίσιο της Verde.tec
ΕΟΑΝ: Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις νέες προοπτικές στην ανακύκλωση

Παράταση προθεσμίας εγγραφής παραγωγών.
Σχετικά με το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε σχολεία διοργανώνει το ΣΣΕΔ Φωτοκύκλωση
Οι φύλακες της Φύσης ‘Ο Φώτης, η Φωτούλα και η Φωτοκύκλωση’

Ημερίδα " Η διαχείριση των Βιοαποβλήτων"
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την συμμετοχή του ΕΟΑΝ

SAVE THE DATE
Ο ΕΟΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «VERDETEC»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΣΕΔ "Ανακύκλωση Συσκευών A.E."
Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Παρατάθηκε η προκήρυξη αποσπάσεων και μεταφορών 2016 στον ΕΟΑΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις και μεταφορές/μετατάξεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

iswa

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την προσωρινή αποθήκευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων, έτσι ώστε αυτά να αξιοποιούνται και να εκτρέπονται από το ρεύμα των αποβλήτων που οδηγείται σε χώρους τελικής διάθεσης.

Πολλά είναι τα είδη των υλικών που, αντί να καταλήγουν στους Χώρους Ταφής, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν ή με άλλο τρόπο να ανακτηθούν. Τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης αφορούν όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στην Ελλάδα, παρά την αρχική καθυστέρηση εναρμόνισης, η ανακύκλωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ικανοποιητικό επίπεδο. Στα περισσότερα προϊόντα οι στόχοι της Ε.Ε. έχουν επιτευχθεί, γεγονός που αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών για το περιβάλλον και την ανακύκλωση.

Ο Ε λληνικός Ο ργανισμός Αν ακύκλωσης  είναι ο αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Υ.Π.Ε.Κ.Α.) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την ανακύκλωση στην Ελλάδα. Είναι υπεύθυνος για την έγκριση των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ανά προϊόν, καθώς και για τον έλεγχο της προόδου της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης.