Δελτίο τύπου EOAN και ΔΙΑΑΜΑΘ
«Με επιτυχία η ημερίδα του ΕΟΑΝ για την ανακύκλωση στους Δήμους της ΠΑΜΘ»Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, στην πόλη της Κομοτηνής, Εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε θέματα Ανακύκλωσης» με τη συμμετοχή άνω των εξήντα ατόμων.

 Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γ. Πετρίδης, ο Πρόεδρος του ΕΟΑΝ κ. Δ. Πολιτόπουλος, ο Δήμαρχος Δράμας και Πρόεδρος της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ κ. Χ. Μαμσάκος ενώ παραβρέθηκαν και οι Δήμαρχοι Καβάλας κα Δ. Τσανάκα, Νέστου κ. Ε. Τσομπανόπουλος και Ορεστιάδας κ. Β. Μαυρίδης.Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, προϊσταμένων και υπαλλήλων από τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜΘ.

 

Στελέχη του ΕΟΑΝ ανέπτυξαν θέματα σχετικά με τα οφέλη της πρόληψης και της ανακύκλωσης στο περιβάλλον, της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων όπως αποβλήτων συσκευασίας, μπαταριών, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), μεταχειρισμένων ελαστικών, λιπαντικών ελαίων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, της δημιουργίας και του ρόλου των Πράσινων Σημείων καθώς και άλλων θεμάτων σχετικών με την ανακύκλωση. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος ανάμεσα στα στελέχη του ΕΟΑΝ και του κοινού της ημερίδας με απάντηση ερωτημάτων και ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών αντιμετώπισης προβλημάτων στα θέματα της ανακύκλωσης και ορθής διαχείρισης των διαφόρων αποβλήτων. Από την ημερίδα επίσης αναδείχθηκε η υψηλή σημασία της παρακίνησης και της συμμετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση.

 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια σειράς αντίστοιχων ημερίδων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) που διοργανώνονται σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας με τη συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Σκοπός της ημερίδας ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των εργαζομένων, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητές τους και να αναδειχθεί ο κοινωνικός ρόλος τους για μία αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση, με απώτερο σκοπό τη μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων.

 

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ως ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης, σε συνεργασία με τους 22 Δήμους της Περιφέρειας, συμβάλει στη συνεχή ανάπτυξη των προγραμμάτων ανακύκλωσης των διάφορων ρευμάτων αποβλήτων και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια. Τα οφέλη από την ανακύκλωση είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση και για την επιτυχία της ανακύκλωσης είναι εξαιρετικά σημαντική η συμμετοχή όλων των πολιτών της Περιφέρειάς μας.

Διαβάστε περισσότερα εδω