ΕΟΑΝ και ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ


Την Τετάρτη 04.03.2020 έγινε συνάντηση του Προέδρου του ΕΟΑΝ Νικόλαου Χιωτάκη και του Διευθύνοντα Συμβούλου Ιωάννη Σιδέρη με τον Πρόεδρο ΠΕΔ Κρήτης Γιάννη Κουράκη. Έγινε εκτεταμένη ενημέρωση από τον κο Κουράκη για την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αναφέρθηκαν αναλυτικά οι υφιστάμενες δομές και υποδομές σε όλους τους νομούς καθώς και ο σχεδιασμός για τις επεκτάσεις την αναβάθμιση αυτών για τη βελτίωση των ποσοστών ανακύκλωσης.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος με τη σειρά τους ενημέρωσαν για τις τρέχουσες εξελίξεις της νομοθεσίας και την εθνική στοχοθεσία καθώς και την έντονη πολιτική βούληση για επίτευξη των στόχων. Επίσης τόνισαν τον σημαντικό ρόλο της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα πρόληψης, μείωσης αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την πρόθεση για συνδιοργάνωση τριών ενημερωτικών ημερίδων στην Κρήτη οι οποίες θα απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του νησιού, με συμμετοχή του συνόλου των Δήμων, φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, κοινωνικών φορέων, σχολείων τεχνικών και εμπορικών επιμελητηρίων.

Οι μαθητές των σχολείων θα συμμετάσχουν σε Διαδραστικά παιχνίδια σχετικά με την ανακύκλωση και θα παρακολουθήσουν βίντεο μικρής διάρκειας.

Σημαντικό ρόλο στις ενημερωτικές ημερίδες θα έχουν οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων: ΦΕΣΔΑΚ, ΔΕΔΗΣΑ και ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδος.