Ώρες και τρόπος λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης κατά το διάστημα των έκτακτων μέτρων


16 Μαρ 2020Κατά παρέκκλιση και για τις ανάγκες εφαρμογής της με αριθμό 55/11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ο  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ δεν θα υποδέχεται κοινό, ενώ η εξυπηρέτηση αυτού θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων,  Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 10.00 έως 15.00.