30 Δεκεμβρίου, 2021 ΝΕΑ Δεν υπάρχουν Σχόλια

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α’200) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής, είσπραξης και απόδοσης αυτής.

 

a_1251_2021_0
a_1251_2021fek
Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris