Μετά από την εισήγηση του ΕΟΑΝ (194.3/24.6.2022 Απόφαση Δ.Σ. ΕΟΑΝ) εκδόθηκε η υπ’αριθμ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/76254/1331_ΦΕΚ 3883/Β/21.7.2022 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης (DRS) για τις συσκευασίες ποτών από πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί.

 

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/76254/1331_ΦΕΚ 3883/Β/21.7.2022

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris