Η παροχή σε τρίτους ή ο εφοδιασμός τους, έναντι αμοιβής ή δωρεάν, εντός της χώρας συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της χώρας.(παρ. 14, άρθρο 2, ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010)

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris