Ο παρακάτω οδηγός εγγραφής στο ΕΜΠΑ περιέχει αναλυτικές οδηγίες για όλους τους παραγωγούς προϊόντων, για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο καθώς και για τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ έκδοση 7η

Οι παρακάτω oδηγίες  αφορούν  την  συμπλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης Υπόχρεων Παραγωγών Συσκευασιών του έτους 2021

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣα_Δεκ-2021.pdf

Κοινοποίηση