Ο παρακάτω οδηγός εγγραφής στο ΕΜΠΑ περιέχει αναλυτικές οδηγίες για όλους τους παραγωγούς προϊόντων, για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο καθώς και για τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ έκδοση 7η

 

Κοινοποίηση