Ο παρακάτω οδηγός εγγραφής στο ΕΜΠΑ περιέχει αναλυτικές οδηγίες για όλους τους παραγωγούς προϊόντων, για τη διαδικασία εγγραφής στο μητρώο καθώς και για τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ έκδοση 8ηMANUAL FOR THE REGISTRATION IN THE NATIONAL PRODUCERS REGISTER _v7


Οι παρακάτω oδηγίες  αφορούν  την  συμπλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης Υπόχρεων Παραγωγών Συσκευασιών του έτους 2021

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣα_Δεκ-2021.pdf


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 2021 ΣΤΟ ΕΜΠΑ

Κοινοποίηση