Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, πρώην ΕΟΕΔΣΑΠ (Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων).

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris