1. LIFE-ReWEEE (2014-2020)


Ανάπτυξη και επίδειξη υποδειγμάτων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με στόχο την αύξηση χρόνου ζωή τους

Το έργο αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ΑΗΗΕ στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.Βασική δραστηριότητα των Κέντρων θα είναι η συγκέντρωση, η διαλογή και η ταξινόμηση των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την κατάστασή τους, με σκοπό να ακολουθήσει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία.

 

Συντονιστής Δικαιούχος: Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ
Συνδικαιούχοι: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Πράσινο Ταμείο, Reuse, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΤo έργο LIFE ReWeee (LIFE14 ENV/GR/000858) συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ Environment

 

 

 2. LIFE IP CEI- GREECE (2019-2027)

Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα

Το έργο σκοπεύει να συμβάλλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, αλλά και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Ειδικότερα αποσκοπεί στη(ν):

 • Εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, για την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή.
 • Ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων σε τέσσερις συγκεκριμένους τομείς (πρόληψη αποβλήτων τροφίμων, επαναχρησιμοποίηση, διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, οικονομικά κίνητρα) σε 9 δήμους (5 νησιωτικούς, 1 ορεινό, 3 αστικούς) και 1 περιφέρεια (Δυτική Μακεδονία).
 • Ενίσχυση της χρήσης οικονομικών εργαλείων για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας, καθώς και των προτύπων των δευτερευόντων υλικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
 • Δημιουργία βάσης πληροφοριών/γνώσεων για την υποστήριξη της παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας, ιδίως στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.
 • Βελτίωση της ευαισθητοποίησης των αρχών, εμπλεκόμενων φορέων και του ευρύτερου κοινού όσον αφορά στην έννοια της κυκλικής οικονομίας και τις επιπτώσεις της στη διαχείριση των αποβλήτων.
 • Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων.
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και υποστήριξη της αξιοποίησης/εφαρμογής τους και σε άλλες περιοχές.

 

Τα έργο LIFE IP CEI GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE

 

Συντονιστής Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Συνδικαιούχοι: Πράσινο Ταμείο, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αλοννήσου, Δήμο Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Τήνου,  Δήμος Θήρας,  Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΔΙΑΔΥΜΑ, Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Δάφνη, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, TERRA NOVA Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική Ε.Π.Ε., Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.

 

 

https://circulargreece.gr/el/


3. LIFE-PROWhIBIT (2020-2023)

LIFE18/GIE/GR/0899/C1b (2020-2023)

«Πρόληψη περιβαλλοντικού εγκλήματος με Έξυπνες Επιθεωρήσεις – Prevent of Waste Crime by Intelligence Based InspecTions»

Το έργο αφορά συντονισμό δράσεων και συνεργασιών με στόχο την:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος αποβλήτων (EWC) για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος
 • Αύξηση της ικανότητας των διαφόρων παραγόντων στην αλυσίδα συμμόρφωσης και εναρμόνιση της συνεργασίας μεταξύ τους.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας, των επιθεωρήσεων και των μέτρων επιβολής μεταξύ των μερών

 

Συντονιστής Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

Συνδικαιούχοι: Πράσινο Ταμείο, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Ευρωπαϊκό δίκτυο IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental Law).

 

https://stopwastecrime.gr/

1. Life Debag

Το Έργο LIFE DEBAG Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον (LIFE14 GIE/GR/001127) που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον.Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθεί μια ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης με άξονα το τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα των πλαστικών σακουλών στο θαλάσσιο περιβάλλον, φαινόμενο για το οποίο, παρά τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει την τελευταία δεκαετία, η γνώση των πολιτών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ελλειμματική.

Παρότι η διάχυση και τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο, βασικό πιλότο εφαρμογής των δράσεών του αποτελεί το νησί της Σύρου.

Στο πλαίσιο αυτό και σε ετήσια βάση, η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου καθιερώνεται ως «plastic bag free week», στη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιούνται οι κεντρικές δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού.

Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση πόρτα-πόρτα των κατοίκων της Σύρου σχετικά με τις επιπτώσεις της πλαστικής σακούλας.
 • Εκπαιδευτικές ομιλίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά.
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια προς τους εκπαιδευτικούς.
 • Στρογγυλά τραπέζια: ενημέρωση/συζήτηση με εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιους δημόσιους φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, καταστήματα, κ.λπ.).
 • Καμπάνια αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας σε συνεργασία με επιχειρήσεις του νησιού, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου, στις οποίες θα διανεμηθούν πάνινες σακούλες, με απώτερο στόχο την προώθησή τους στο αγοραστικό κοινό, τη βαθμιαία υιοθέτησή τους για τη συσκευασία και μεταφορά των αγορών του και κατά συνέπεια τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας.
 • Έκθεση εικαστικών έργων από τους μαθητές των σχολείων της Σύρου.
 • Workshop ανοιχτά στο κοινό με τη συμμετοχή διεθνών επιστημόνων σχετικών με τα θαλάσσια απορρίμματα.

Η απόδοση των δράσεων αυτών θα αξιολογηθεί από την ομάδα υλοποίησης του έργου μέσω της παρακολούθησης και της καταγραφής των απορριμμάτων στο περιβάλλον του νησιού σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε

2. Infocycle

Το Infocycle αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση του προβλήματος της μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ από τα εμπλεκόμενα μέρη, μέσω της ενημέρωσής τους για τις βλαπτικές επιπτώσεις από αυτήν, αλλά και της εκπαίδευσής τους για την ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκαν ενέργειες επικοινωνίας και δράσεις εκπαίδευσης προς τους συνεργάτες της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Συγκεκριμένα, διεξήχθη Roadshow με επί τόπου συλλογή παλιών συσκευών και εκθεσιακό χώρο που αναπαριστούσε χώρο σε μονάδα επεξεργασίας. To Roadshow προβλήθηκε μέσω τοπικών ενεργειών επικοινωνίας προς το κοινό, οι οποίες περιελάμβαναν τοπική ραδιοφωνική εκστρατεία, online επικοινωνία και ενέργειες δημοσιότητας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για το σύνολο των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα διαχείρισης των ΑΗΗΕ και εκπαιδευτικά σεμινάρια στους χώρους εργασίας των εμπλεκομένων στην ανακύκλωση φορέων.

Τίτλος έργου: Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Διάρκεια υλοποίησης: Ιούλιος 2014 – Ιούνιος 2016 (2 χρόνια)

Συντονιστής Δικαιούχος: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Συνδικαιούχοι: TERRA NOVA ΕΠΕ Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική, XYZ PRODUCTIONS

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε την σελίδα του προγράμματος:

3. Country Reports Consultation on national food waste Policy

pictureHellenic Recycling Agency participates to the Country Reports Consultation on national food waste policy in Europe that is taking place in the framework of the FUSIONS project. The overview of relevant EU legislation and policies was finalized the 25th of June 2015 and can be found here.
This Consultation on national food waste policy in Europe aims specifically at updating and integrating a preliminary version of country reports identifying policies that have an impact on food waste reduction and prevention. Data were gathered in EU Member and Associated States covered by the consortium, drawing on existing literature and publicly available information.A preliminary version of the Country Reports has been drafted for Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Spain, Sweden, United Kingdom, Norway and Turkey (GROUP A).
More detailed information are still missing for the remaining EU countries: Belgium, Cyprus, Croatia, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Romania and Bulgaria (GROUP B).

To date, this complete overview on existing national policies and legislation throughout Europe is lacking. To further the ambition to reduce food waste and increase the resource efficiency of Europe’s food system, it will be particularly important to exchange knowledge, ideas and best practices from the policy/legislative perspective.This consultation is particularly important considering that the new Circular Economy Package, foreseen for December 2nd, should set the context for more ambitious goals in terms of food waste reduction at the European and national level.Therfore, we kindly ask you to support us in this extensive inventory. Your expertise and inputs on your country’s food waste legislation, policies and initiatives will bring a real added value to the country reports and it will contribute towards achieving a efficient and effective food waste policies across the EU.Ready to deliver your contribution?We are looking forward to your input on policies and legislation influencing and/or targeting food waste. We kindly ask you:
 • to check and update where relevant information on Group A countries by 12th of December 2015. The full versions of the country reports are available as downloadable PDF.
 • to provide information on Group B countries by 31st of January 2016. Currently there is no draft report for available for these countries. We would really appreciate your inputs in order to develop these.
Comments, feedbacks, new data and information can be:
 • uploaded as a comment on each country report at the bottom of the page. You can add your contribution anonymously or use your FUSIONS log-in for identification.
and / or
 • sent it by email to the [email protected]. We invite you to send along any relevant document and reports as attachment to your contribution.

4. INNOMED-UP

Ο ΕΟΑΝ συμμετέχει ως ενδιαφερόμενος φορέας στο Stakeholders Advisory Group του ερευνητικού έργου ENI CBC MED «Promoting UPcycling in Circular Economy through INNovation and education for creative industries in MEDiterranean cities/ INNOMED UP»

 

 

Σε ότι αφορά την ελληνική συμμετοχή, τo ερευνητικό έργο περιλαμβάνει έναν Κύκλο SWOT-PEST Διαδραστικών Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars) με γενικό τίτλο:

Προωθώντας την κυκλική οικονομία στις δημιουργικές ΜΜΕ για την αναζωογόνηση της Αθήνας. (Συνεργασία, δικτύωση, καινοτομία, εκπαίδευση και τεχνογνωσία). Ο κύκλος αυτών των σεμιναρίων αφορά σε μία διαδραστική, ερευνητική και εκπαιδευτική παράλληλα διαδικασία, που αποβλέπει στο διάλογο και στη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών: επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια και εμπορικές ενώσεις, που συνδέονται με τις ΜΜΕ Πολιτιστικού Δημιουργικού Ενδιαφέροντος, τοπική αυτοδιοίκηση και σχετικές αρμόδιες αρχές, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, που προωθούν την ανακύκλωση και τον οικολογικό σχεδιασμό, άλλοι σχετικοί οργανισμοί η πρωτοβουλίες.

 

Τα υλικά Σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στις 14, 16 και 22 Ιουλίου στα πλαίσια του Προγράμματος

http://www.innomed-up.eu/webinar/


1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο ΕΟΑΝ είναι ο εθνικός συντονιστής των δράσεων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EWWR (www.ewwr.eu).

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2022  19-27/11/2021

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2021  20-28/11/2021

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2020  21-27/11/2020

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2019

2. Let’s Clean Up Europe (LCUE)

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της Παγκόσμιας καμπάνιας «World Clean-up Day 2020» στην οποία συμμετέχουν πάνω από 180 χώρες και είκοσι εκατομμύρια πολιτών.

Στην Ελλάδα η δράση δημοσιοποιείται  από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Η Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Δράσης Καθαρισμού θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2020, με σύνθημα «Καθαρίζουμε την Ευρώπη» «Let’s Clean Up Europe (LCUE)»

Με κάθε δράση καθαρισμού συμβάλλετε στη μείωση των απορριμμάτων, αλλά και αυξάνετε την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, τη σημασία της πρόληψης και τη μη δημιουργία αποβλήτων.

 

Οι ενέργειες καθαρισμού που θα οργανώσετε μπορούν να υλοποιηθούν υπό τη σημαία Let’s Clean Up Europe (LCUE), εφόσον κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα :

https://www.ewwr.eu/en/take_part/lets-clean-up-europe, ενώ οι εγγραφές μπορούν να γίνουν έως την 13η Σεπτέμβρη 2020.

 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ LET’S CLEAN UP EUROPE 2020

Κοινοποίηση