Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ως Εθνικός συντονιστής των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων και έχοντας ως προτεραιότητα την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, σας καλεί να συμμετέχετε στη φετινή εβδομάδα 21-29/11/2020 και να συμπληρώσετε το «Eρωτηματολόγιο-Kουίζ για τη μείωση των αποβλήτων»

Οι σωστές απαντήσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στις 30 Νοεμβρίου 2020.

Οι 100 πρώτοι που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα κερδίσουν μία υφασμάτινη τσάντα μεταφοράς και θα ειδοποιηθούν μέσω email.

Σε περίπτωση που μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων συγκεντρώσει ισοδύναμη βαθμολογία, θα διενεργηθεί κλήρωση στα γραφεία του ΕΟΑΝ στις 30 Νοεμβρίου 2020 στις 14:00.

Το ερωτηματολόγιο έχει πλέον κλείσει.

Κοινοποίηση