Οι εισαγωγείς των   καινούριων και μεταχειρισμένων  οχημάτων  έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σε σχέση με συμβάσεις με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ)  και εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)  για απόκτηση πιστοποιητικού έγγραφης (αριθμός μητρώου παραγωγού -ΑΜΠ)

1 . Για τα ταξινομημένα καινούρια και μεταχειρισμένα οχήματα  σε « κατηγορίαM1 ή N1,  και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα σύμφωνα με την ΥΑ 21090/1874/1993 (ΦΕΚ 428 Β) ως ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών»  υπάρχει υποχρέωση σύμβασης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία  με τα παρακάτω συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ) :

α) με το  ΣΕΔ ΕΔΟΕ ( για τα οχήματα)

β) με το ΣΕΔ ΕCΟΕΛΑΣΤΙΚΑ ( για τα ενσωματωμένα ελαστικά) και

γ) με ΣΕΔ συσσωρευτών (για τους ενσωματωμένους συσσωρευτές) COMBATT ΑΕ    ‘H RE-BATTERY AE

  1. Για τα ταξινομημένα καινούρια και μεταχειρισμένα  οχήματα  στις άλλες κατηγορίες  υπάρχει υποχρέωση σύμβασης βάση της νομοθεσίας προς το παρόν μόνο :

α) με το ΣΕΔ ΕCΟΕΛΑΣΤΙΚΑ ( για τα ενσωματωμένα ελαστικά) και

β) με ΣΕΔ συσσωρευτών (για τους ενσωματωμένους συσσωρευτές)RE-BATTERY AE ‘H COMBATT  ΑΕ

Ο Αριθμός μητρώου παραγωγού ΑΜΠ είναι ο ίδιος για κάποιον που είναι συμβεβλημένος με περισσότερα από ένα ΣΕΔ  και το πιστοποιητικό αναφέρει με ποιο σύστημα έχει  ενεργή σύμβαση πχ ΕΔΟΕ, ΕCOELASTIKA (Ελαστικά, COMBATT AE (μπαταρίες) , ή RE-BATTERY AE (μπαταρίες)  και για ποια κατηγορία.

Η χορήγηση πιστοποιητικού έγγραφης (αριθμός μητρώου παραγωγού -ΑΜΠ)    γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://empa.eoan.gr    ύστερα από εγγραφή στο ευρετήριο  της εφαρμογής , καταχώρηση αντίστοιχων  εκθέσεων και επιβεβαίωσης τους από τα ΣΕΔ και τον ΕΟΑΝ.

Για ενημέρωση δείτε στο σύνδεσμο   https://www.eoan.gr/εμπα/συχνές-ερωτήσεις/     την πρώτη ερώτηση για τα  5 βήματα για την εγγραφή στο ΕΜΠΑ   και στο  https://www.eoan.gr/εναλλακτική-διαχείριση/επικοινωνία-με-συστήματα/      τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα Συστήματα Εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, ελαστικών και συσσωρευτών (μπαταριών) .

Τέλος στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ \ https://www.eoan.gr/εμπα/δημοσιοποίηση-εγγεγραμμένων-παραγωγ/     δημοσιοποιούνται οι  υπόχρεοι  που έχουν πιστοποιητικό ανά κατηγορία ρεύματος υπόχρεων.

Κοινοποίηση
Written by Thodoris Psyrris